Projekty 2017

2017:

– Wykonanie orurowania fi200 PVC – K systemu chłodzenia maszyn całej nowej części fabryki Wezi-Tec w Legnicy

– Wykonanie instalacji elektro-pneumatycznej dla stanowsisk montażu na fabryce Wezi-Tec w Legnic