Projekty 2018

2018:

– Wykonanie instalacji grzewczej w starej części zakładu Wezi-Tec w Legnicy

– Rozbudowa zakładu Wezi-Tec w Legnicy (place, sieci, infrastruktura do maszyn)

– Zaprojektowanie i wykonanie systemu ogrzewania budynku (kurtyny, śluzy) przynoszącego oszczędność 70% rocznie w zakładzie Wezi-Tec w Legnicy